Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Phiên bản PC Windows

Danh sách lệnh chat hỗ trợ

 • - fpsX: thay đổi fps X
 • - k x: đổi khu x
 • - tocdo x: tăng tốc độ x
 • - a: bật/tắt ak
 • - t: bật/tắt ts
 • - g: mời giao dịch
 • - c: mở capsule
 • - m: mở đổi khu
 • - fs: tự động focus boss
 • - ts: tàn sát quái
 • - b: dùng bông tai
 • - ak: tự động đánh
 • - nhat: auto nhặt
 • - tbb: hiện thông báo boss
 • - info: hiện thông tin người
 • - cd: Tự buff đậu khi đệ cần
 • - cn bh gx bk